Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Taiteilija Katariina Rautanen -brändin taustalla toimii yritys nimeltä Lizart Oy. 

Tämä on Yrityksen Lizart Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

Laadittu: 2.5.2024.
Viimeisin muutos: 2.5.2024.

1. Rekisterinpitäjä

Lizart Oy
Y-tunnus 2913021-2
Pirttisuonraitti 1 B 18 Tampere
33870
Puh: 0443386539
Sähköposti: katariina@lizart.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Katariina Rautanen
Sähköposti: katariina@lizart.fi
Puh: 0443386539

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen kanssani.
Säilytän  henkilötietoja seuraavista syistä:
– Kirjanpidolliset syyt
– Takuu asiat
– Yhteydenpito asiakkaisiin
– Markkinointi

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot
(puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/
profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista töistä ja niiden muutoksista, laskutustiedot,
muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,
sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, kirjeitse,
asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Kerään tietoja kaupanteon,
tarjouksenteon ja sopimuksenteon yhteydessä tai kun käytät palvelujani. Suoritan sivustomme
kävijäseurantaa Google analyticsin evästeiden avulla. Lisäksi sivusto saattaa tallentaa käyttäjän
sivustokohtaisia asetuksia evästeisiin. Vierailusi verkkosivuillani jättää jäljen, IP-osoitteen. Tietoja voin
kerätä myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden, kuten tapahtumien ja messujen yhteydessä sekä
julkisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu
asiakkaan kanssa.
Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja
digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja
tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Säilytän henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarve. Hävitän vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot
asiaankuuluvalla tavalla. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua
säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti
kuukauden kuluessa)

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. (löytyvät tämän selosteen kohdasta 1 ja 2.) Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n
tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Evästeet

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä parantaakseen käyttökokemustasi, kun selaat sivustoa. Näistä
tarpeellisiksi luokitellut evästeet tallennetaan selaimeesi, koska ne ovat välttämättömiä verkkosivuston
perustoimintojen toiminnalle. Käytämme myös kolmannen osapuolen evästeitä, jotka auttavat meitä
analysoimaan ja ymmärtämään, kuinka käytät tätä verkkosivustoa. Nämä evästeet tallennetaan selaimeesi
vain suostumuksellasi. Sinulla on myös mahdollisuus kieltäytyä näistä evästeistä. Mutta joidenkin evästeiden
käytöstä poistaminen voi vaikuttaa selauskokemukseesi.