Toimitusehdot

1 Tiedot

Tilaajan on toimitettava kaikki tarvittavat materiaalit ja tiedot (kuten valokuvat ja teokseen liittyvät toiveet) sovitussa ajassa ja muodossa.
Mikäli näitä ehtoja ei noudateta, tekijällä on oikeus muuttaa alkuperäistä aikataulua ja/tai veloittaa lisämaksu laiminlyönnin mahdollisesti aiheuttamasta lisätyöstä.

2 Käyttöoikeudet

Tilaaja saa käyttää teosta henkilökohtaiseen käyttötarkoitukseen. Muusta käytöstä on sovittava erikseen tekijän kanssa.
Tekijä säilyttää teoksen immateriaalioikeudet.
Sovitut oikeudet siirtyvät tilaajalle kokonaisuudessaan, kun lasku on maksettu kokonaisuudessaan.

3 palkkiot

Tilauksen yhteydessä peritään 30% etukäteismaksu.
Tekijällä on oikeus lisäpalkkioon, mikäli toimeksiannon ohjeet tai edellytykset muuttuvat.
Tilatusta ja hyväksytystä teoksesta veloitetaan täysi palkkio, vaikka tilaaja ei käyttäisi teosta.

4 Alkuperäiskappaleet

Kaikki kuvitusoriginaalit ovat tekijän omaisuutta, ellei toisin sovita.
Tekijällä ei ole velvollisuutta luovuttaa avoimia työtiedostoja ellei toisin sovita tilaussopimuksessa.
Teoksen muuttaminen tai muunnelmasta sopiminen tapahtuu aina tekijän kanssa.

5 Tekijän nimen ilmoittaminen

Tekijän nimi on ilmoitettava teoksen julkaisussa alan käytäntöjen mukaisesti.

6 Sopimukseen liittyvät kulut

Tekijä ei vastaa kehystykseen tai ripustamiseen liittyvistä kuluista, ellei toisin sovita.

7 Muut vaatimukset

Tekijällä on oikeus vaatia teosten käytön lopettamista ja esittää vaatimuksia tekijänoikeuslain mukaisesti, mikäli tilaaja loukkaa tekijän tekijänoikeuksia.

8 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa, kunnes kaikki ehdot on täytetty.

9 Erimielisyyksien

ratkaiseminen
Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda ratkaisuun, asia voidaan viedä tuomioistuimen ratkaistavaksi.

10 Allekirjoitukset

Sopimus vahvistetaan ja se astuu voimaan, kun asiakas on maksanut etukäteen laskutettavan varausmaksun.